Mô hình VNEN giúp học sinh có tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Mô hình VNEN giúp học sinh có tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Phương pháp dạy và học theo mô hình VNEN: Coi quá trình tự học của học sinh là trung tâm hoạt động giáo dục, giáo viên là người hướng dẫn, đồng hành với học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức.

Xem tiếp...

Kết quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP; Quyết định 95/TTg năm 2014.

Đăng lúc: Thứ hai - 10/02/2014 07:44 - Người đăng bài viết: admin
Kết quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP; Quyết định 95/TTg năm 2014.

Kết quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP; Quyết định 95/TTg năm 2014.

Kết quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP; Quyết định 95/TTg năm 2014.
UBND QUẬN HẢI AN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRÀNG CÁT   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09 /BC-THTC   Tràng Cát, ngày 10  tháng 2  năm  2014
 
BÁO CÁO
Kết quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện Nghị định 36/CP; Quyết định 95/TTg năm 2014.
 
Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư số 08/TT-BCA ngày 5/2/2010 của Bộ Công An; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính Phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Kế hoạch số 1493KH-CAHP-PV11 ngày 11/12/2013 của Giám đốc CA Thành Phố về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009-CP ngày 15/4/2009 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng pháo, Kế hoạch số 11/KH-CAHA về tăng cường thực hiện Nghị định 36/NĐ-CP để bảo vệ tuyệt đối am toàn các ngày lễ cuối năm: Noel, Tết dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Thực hiện công văn số 386/KH-GD ngày 31/12/2013 của PGD&ĐT quận Hải An về việc mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường Tiểu học Tràng Cát đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính Phủ và đạt được kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Quán triệt tới 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CPcủa chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; chỉ đạo của Bộ công an; UBND Thành phố; CATP và UBND quận.
2. Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của CBGV-NV-HS về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm tham gia phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.
3. Phối hợp tốt giữa Công đoàn nhà trường, Chi đoàn, Đoàn thể và Liên đội chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai phạm.
4. Không có Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường và người thân trong gia đình có hành vi sai phạm về pháo và các vật liệu nổ... trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các lễ hội đầu xuân năm 2014.
5.Tuyên truyền đến 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường nội dung Nghị định số 36/2009/NĐCP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư số 06 ngày 25/12/2008 của Liên ngành Trung ương Công an - Viện Kiểm sát - Toà án; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính Phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Công văn số 386/KH-GD ngày 31/12/2013 của PGD&ĐT quận Hải An về việc mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo đi đôi với tuyên truyền là cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, các quy định xử lý nghiêm minh của pháp luật... Trên cơ sở đó, Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền đến những người thân trong gia đình, người dân trên địa bàn mình cư trú về việc phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo trong  năm 2014.
6. Phối kết hợp với công an phường tham gia đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, đốt thả đèn trời, đặc biệt là thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 góp phần đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân.
          7. Đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, pháo, sử dụng vật liệu nổ, các loại đồ chơi nguy hiểm.
          8. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho người nhà, người thân trong gia đình không tổ chức sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.
          9. Tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm.
          10. 100% CBGV-NV được tập huấn về PCCC. Kiểm tra thường xuyên cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống tường bao, chốt khóa cửa, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, thiết bị....
11. Làm tốt công tác tuyên truyền trên Website của trường, phát thanh măng non trong giờ ra chơi, đầu mỗi buổi học, giờ chào cờ, trong các buổi họp.... về việc phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo....
Treo băng rôn trước cổng trường với khẩu hiệu: “Không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo”.
Không có đoàn thể, lớp học nào có cá nhân vi phạm về pháo...
II. TRÁCH NHIỆM
          1. Ban chỉ đạo và các tổ giám sát:
- Ban chỉ đạo thực hiện tốt Nghị số 36/2009/NĐ-CP; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính Phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời trường Tiểu học Tràng Cát đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra.... đảm bảo hiệu quả cao trong việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP; Quyết định số 95/2009/NĐ-TTG...
- Các tố giám sát thực hiện Nghị số 36/2009/NĐ-CP; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg đã phối kết hợp cùng CA địa phương giám sát các hoạt động có liên quan đến quản lý và sử dụng pháo tại nhà trường không để xảy ra trường hợp nào vi phạm.
2. Đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên đội, Chi đội, Tổ chuyên môn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung phòng, chống bằng nhiều hình thức phù hợp có hiệu quả.
Tổ chức quán triệt tốt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thuộc đoàn thể, lớp học mình quản lý.
3. Đối với nhà trường.
- Đăng tải thông tin tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu;
          - Theo dõi, đôn đốc các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt các nội dung, tổ chức ký cam kết,  đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo của phòng GD&ĐT theo quy định.
4. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về PGD&ĐT đúng thời gian quy định.
 Nơi nhận:
- PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
 
   
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
   .   Phạm Thị Thúy Hải
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
WEB NUKIVIET 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Khách viếng thăm: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2044
  • Tháng hiện tại: 69358
  • Tổng lượt truy cập: 1118320

GIỚI THIỆU

Danh sách cán bộ GV - NV năm học 2013 - 2014

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL-GV-NV NĂM HỌC 2013 - 2014   1.  DANH SÁCH CB QUẢN LÝ STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH ...

Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved
Xem bản: Desktop | Mobile